Hướng dẫn thanh toán bằng chuyển khoản ATM

Tài khoản ngân hàng:


Ngân hàng Vietcombank:
Tên: Nguyễn Thị Hoa
Tài khoản: 069 100 033 0446
Chi nhánh: Hà Nội


Ngân hàng Nông nghiệp Agribank:
Tên: Nguyễn Thị Hoa
Tài khoản: 2200205433457
Chi nhánh: Hà Tây


Ngân hàng Techcombank:
Tên: CHU VĂN CHÂU
Tài khoản: 190 201 995 420 11
Chi nhánh: Hà Nội


Ghi rõ nội dung nạp tiền: tên người mua hàng, số điện thoại, nội dung mua tóm tắt

Sau khi chuyển gọi điện cho chúng tôi:

Hotline: 01678 383836

Cửa hàng: 0432 568 540